Điều hòa không khí

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller

Sử dụng cho các công trình có công xuất lạnh lớn như: bệnh viện, nhà máy sản xuất dược phẩm, siêu thị, khách sạn…

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF

Sử dụng cho các công trình trung bình: như tòa nhà văn phòng, khách sạn vừa và nhỏ, cơ quan làm việc, trường học …

Hệ thống điều hòa cục bộ

Hệ thống đường ống và phụ kiện

  • Hệ thống đường ống gió

  • Hệ thống đường ống chiller

  • Hệ thống đường ống gas