Cam kết chất lượng sản phẩm, dịch vụ

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
“Chất lượng nền tảng của sự phát triển”

Chúng tôi cam kết Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, điện, nước, lò sưởi và kho trữ lạnh đảm bảo đáp ứng nhanh về tiến độ và không ngừng cải tiến chất lượng để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng những cam kết cụ thể sau:

  • Thực hiện triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 làm nền tảng cốt lõi cho việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
  • Đáp ứng yêu cầu khách hàng bằng tiến độ, đảm bảo chất lượng “Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, điện, nước, lò sưởi và kho trữ lạnh” của Công ty đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, yêu cầu của khách hàng và yêu cầu của luật định.
  • Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp đối với các vị trí công việc quan trọng trong Công ty.